top of page

Logo Zelení (Strana Zelených)

2017

Logo a komunikace společnosti. Logo jsem navrhla v této zelené barvě, Zelení se bohužel za krátký čas vrátili ke svojí staré trávové barvě a tudiž v čase zpátky...

bottom of page